SINTI & ROMA

door de eeuwen heen in Nederland

STICHTING O LUNGO DROM

Stichting O Lungo Drom is voortgekomen uit de drang om iets aan de onwetendheid in de samenleving te veranderen en besteedt in haar werkzaamheden aandacht aan de volgende thema's:

- Eigen tradities, cultuur en levensstijl
- Contact met de burgersamenleving en de overheid
- De grote onwetendheid vanuit de maatschappij over Sinti en Roma
- Muziek als belangrijke expressievorm bij jong en oud

De stichting vindt dat aandacht zich niet tot de zwarte bladzijde van de Tweede Wereldoorlog en de herdenkingsmaanden dient te beperken, maar doorlopend plaats moet krijgen in het openbare leven en in het onderwijs. Zo hoopt deze stichting met de reizende tentoonstelling bij te dragen aan meer begrip, respect en vertrouwen in de Nederlandse samenleving ten aanzien van Sinti en Roma.BESTUUR 

 • Mw Blieztha Steinbach - voorzitster
 • Dhr Peter Jorna - secretaris
 • Dhr Giovanni Flanegin - penningmeester

COMITÉ VAN AANBEVELING 

 • Dhr Jozias van Aartsen, voormalig burgemeester Den Haag
 • Mw Sabiene Achterbergh, voorzitster Vereniging Sinti Roma Woonwagenbewoners Nederland
 • Dhr Frank Goossens, contactambtenaar gemeente Rijswijk
 • Mw Carry van Lakerveld, Amsterdam, auteur
 • Dhr dr Raimundt Schütz, Den Haag, Nederlands Rode Kruis, VU Amsterdam
 • Dhr Dick Tesselaar, voorzitter Vereniging Lau Mazirel
 • Dhr Zoni Weisz, Auschwitz Comité, auteur van ‘Zoni. De vergeten Holocaust’, autobiografie (2016)
 • Mw Ineke van der Wel, voormalig burgemeester gemeente Rijswijk
 • Dhr drs Didier Winterstein, Amersfoort, docent klassieke talen, CGU
 • Pastoor Jan van der Zandt, Landelijk woonwagenpastoraat, Den Bosch   
 • Dhr Dik de Boef, bestuur Centraal Orgaan Voormalig Verzet en Slachtoffers COVVS     
 • Dhr Jan Pieter Janse, voormalig directeur Woonwagenzaken Den Haag  

Dit project kwam mede tot stand met financiële steun van het ministerie van VWS (Participatie/Emancipatie)