SINTI & ROMA

door de eeuwen heen in Nederland

WELKOM!

Sinti en Roma door de eeuwen heen in Nederland is de titel van een sprekende tentoonstelling met als onderwerp de geschiedenis van Sinti en Roma in Nederland, in de volksmond ook wel met het beladen woord 'Zigeuners' aangeduid.

Stichting O Lungo Drom (“De Lange Weg”, in het Romanes) beoogt een indruk te geven van de tradities, de vervolging en allerhande voorbeelden uit het leven van Sinti en Roma, zowel in woord als in beeld. 

Op 2 maart 2020 is Beike Steinbach, initiatiefneemster en voorzitster van O Lungo Drom na een kort ziekbed overleden. Na een periode van rouw en bezinning heeft de stichting besloten om haar levenswerk voort te zetten. Haar oudste dochter zal in eerste instantie de taken van voorzitster op zich nemen. Wij zullen haar sturende hand zeker missen maar er alles aan doen om het werk waar ze zo van hield en trots op was naar ons beste inzicht voort te zetten. 


Vanwege de corona crisis zal de tentoonstelling voorlopig niet fysiek te zien zijn. Wij hopen uiteraard net als iedereen dat wij het werk weer zo spoedig mogelijk op een veilige manier kunnen hervatten. Voor informatie zijn wij nog steeds bereikbaar per mail op info@olungodrom.nl 


Het bestuur van stichting O Lungo Drom heet U van harte welkom voor een bezoek aan de tentoonstelling op de volgende locaties:

Plaats: Den Bosch, Het Groot Tuighuis, Bethaniestraat 4. Bezichtiging 14 t/m 28 oktober 2019.

Plaats: Helmond, Wijkhuis De Brem, Rijpelein 1. Bezichtiging 18 t/m 25 september 2019.

Plaats: Beek, Gemeentehuis, Raadhuisstraat 9. Opening 4 mei 2019 20:30. Spreker(s): burgemeester Christine van Basten - Boddin. Bezichtiging 4 mei tot en met 27 mei 2019. 

Plaats: Amsterdam, Mozes en Aäronkerk, Waterlooplein 207. 

Bezichtiging 18 januari tot en met half februari 2019. Opening 18 januari 16:00 - 18:00. Sprekers: de heer Jacques Grishaver, voorzitter Nederlands Auschwitz Comité. Mevrouw Touria Meliani, wethouder Cultuur Gemeente Amsterdam en tevens bestuurslid Nationaal Comité 4 en 5 mei. De heer Dik de Boef, bestuurslid Centraal Orgaan Voormalig Verzet en Slachtoffers COVVS. Mevrouw Angelique van der Pol, consultant en researcher Historisch Onderzoek & Adviesbureau Verhalenschat. Mevrouw Corine van der Loos van Sant Egidio Internationaal. Mevrouw Beike Steinbach, voorzitter Stichting O Lungo Drom. Muziek van Zigeunerorkest Brandt. 

Plaats: Weert, Stadhuis, Wilhelminasingel 101,  bezichtiging 2 tot en met 16 november 2018. Opening 2 november 2018 15:00-17:00 door wethouder van Cultuur, Welzijn en Onderwijs Geert Gabriëls in het kader van de Weertse Week van het Respect. Overige sprekers de heer Bas Kortholt, onderzoek en educatie van Herinneringscentrum Kamp Westerbork en mevrouw Beike Steinbach. Muziek van Zigeunerorkest Brandt. Als onderdeel van het programma zal er ook een ceremonie plaatsvinden voor het stadhuis waarbij de internationale Sinti & Roma vlag wordt gehesen. Plaats: Eindhoven, Sint-Catharinakerk, Catharinaplein 1. Bezichtiging 6 tot en met 29 september 2018, officiële opening 9 september 2018 15:00
Plaats: Heerlen, Promenade 14, 19 mei 2018 presentatie 14:00. Tijdens de presentatie zal waarnemend burgemeester Emile Roemer een korte toespraak houden. Bezichtiging tot en met 27 mei 2018


Plaats: Arnhem, Stadhuis, 5 maart – 21 maart 2018 (bezichtiging)

Presentatie: 9 maart, tijd: 14.00-16.00 uur; gemeente bestuur: presentatie woonwensenonderzoek

Muziek: Zigeunerorkest Brandt


Plaats: Middelburg, Openbare Bibliotheek, 23 maart – 10 april (bezichtiging)

Presentatie: 23 maart, tijd: 11.30 uur; burgemeester: dag van de mensenrechten

Muziek: Zigeunerorkest Brandt


 

 

 


Heeft u de tentoonstelling bezocht en wilt u hierover iets delen? Schrijf een bericht in ons gastenboek.
Voor vragen of meer informatie kunt u ons bereiken via info@olungodrom.nl of het contactformulier.

Gastenboek O Lungo Drom

21 berichten op 3 pagina's
Pawo Winterstein
30-09-19 11:28:13
Wat een mooi voorbeeld van waaruit iets kleins en amateuristisch kan uit groeien tot een professionele en maatschappij verantwoordelijke tentoonstelling, die inzicht geeft aan "zij die niet weten of wisten" wat er achter het burger woord "Zigeuners" schuil gaat.
Gedreven en geinspireerd dat mag gezegd worden van Beike en Peter.
En vandaag de dag mogen we zeggen dat de tentoonstelling en hun inspanningen ons allen ten goede komen!!

Bedankt en met groet

Pawo
Harm Van Twillert
15-02-19 11:18:19
Afgelopen 18 januari 2019 bezocht ik op uitnodiging opnieuw de tentoonstelling ‘O Lungo Drom’, dit keer in de Mozes en Aäronkerk te Amsterdam. Deze reizende tentoonstelling is nodig omdat er anno 2019 nog altijd veel onwetendheid is over de reeds eeuwenlange weg van buiten- en uitsluiting van Sinti en Roma door overheden, door burgers en niet in de laatste plaats door de nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog. Iedere keer weer wanneer ik deze reizende tentoonstelling bezoek ervaar ik aan den lijve de enorme impact die dat verleden van buiten- en uitsluiting en in het bijzonder de genocide tijdens de Tweede Wereldoorlog op Sinti en Roma heeft gehad. Een verleden wat zijn weerslag kent tot op de dag van vandaag. Tegelijkertijd zie ik veerkracht en voorbeeldgedrag vertolkt in woorden, in muziek en de expliciete oproep tot over en weer binnen- en insluiting in plaats van buiten- en uitsluiting. Een oproep om meer dan ooit samen een toekomst op te bouwen. Omdat niet je afkomst, maar je toekomst telt en in het bijzonder de toekomst die je vanuit respect en acceptatie naar elkaar bereid bent samen vorm en inhoud te geven.

Harm van Twillert
Dik De Boef
31-01-19 11:15:44
Inhoudelijk getuigt deze tentoonstelling dat Sinti en Roma reeds eeuwenlang in Nederland verblijven lange tijd in de marge van de samenleving of praktisch anoniem.
De tentoonstelling vertelt ook dat de Sinti en Roma gemeenschap een grote stap gezet heeft in het emancipatieproces naar openheid en verbondenheid met de gehele bevolking.
Dit getuigt van moed levenskracht en daadkracht.
deze tentoonstelling is een weerspiegeling van het rijke maar ook vaak moeilijke leven van de Sinti en Roma door de eeuwen heen in Nederland.
--
Dik de Boef
Anjes Wolfs - Driessen
26-01-19 14:06:33
Beike en Peter bedankt dat jullie deze lange reis op zo een
indrukwekkende manier onder de aandacht hebben gebracht. Jullie inzet en
werk voor de Sinti en Roma gemeenschappen is gedreven en hartverwarmend.
Een leerzaam project voor jong en oud. Ik hoop dat jullie in het hele
land en op vele plaatsen mogen exposeren om zoveel mogelijk mensen te
bereiken. "Onze" cultuur en geschiedenis mag niet vergeten worden. Mam
zou erg trots op jullie zijn.

Anjes Wolfs - Driessen. Valkenburg a/d Geul.
Angelique van der Pol
25-01-19 11:46:35
Zo goed dat er eindelijk op brede schaal aandacht komt voor de geschiedenis van de Sinti en Roma en dan met name over de Tweede Wereldoorlog. Ik weet uit ervaring dat het niet altijd een makkelijk verhaal is om toehoorders voor te vinden, maar met de tentoonstelling van O Lungo Drom lukt het!
Ik ben er trots op dat de expositie ook eindelijk in Amsterdam te zien is en dat wij een bijzonder verhaal aan de Amsterdamse geschiedenis hebben kunnen toevoegen.
Dat maar weer eens gebleken is dat in tijden van oorlog en onrecht, een iemand het verschil kan maken.
Wendy Verwey
24-01-19 10:33:00
Onder de indruk van de expositie. Goed initiatief. Helaas blijft het ook in deze tijd van groot belang dit onder de aandacht te brengen. De woorden in tekst en beeld zijn indrukwekkend. De muziek tijdens de opening in Amsterdam van zigeunerorkest Brandt maakt deze ervaring compleet. Heel geslaagde missie!
Bas Kortholt
24-01-19 08:43:22
De tentoonstelling van O Lungo Drom toont op een intrigrende wijze de lange weg die de Sinti en Roma in de Nederlandse geschiedenis zijn gegaan. En nog steeds moeten gaan. Een bijzonder initiatief van een inspirerende vrouw uit de gemeenschap zelf. Het is belangrijk dat het verhaal verteld wordt en verteld blijft worden.

Bas Kortholt
Herinneringscentrum Kamp Westerbork
Zoni Weisz
18-09-18 12:50:52
O Lungo Drom, de Lange Weg. Wij, Sinti en Roma zijn inderdaad een lange weg gegaan, een weg die niet altijd over rozen ging. Veel ellende en uitsluiting door overheden en burgers, maar ook een weg van saamhorigheid. Dat vindt je terug in onze muziek. Onze diaspora heeft ons over de gehele wereld verspreid. Waar we ook neerstreken we bewaarde onze cultuur en onze taal.
De nazitijd was een dieptepunt in onze geschiedenis. Roma en Sinti werden op basis van nazi rassentheorieën vervolgd en vermoord. Meer dan 500.000 van onze mensen hebben de nazi waanzin niet overleefd. De gevolgen van deze tijd zijn nog altijd voelbaar in onze gemeenschappen.
Deze tentoonstelling belicht op een mooie manier onze cultuur en geschiedenis. Zeker voor
buitenstaanders is het heel informatief en leerzaam. Beike Steinbach en Peter Jorna hebben zich enorm ingezet om dit tot een succes te maken. Naar mijn mening zijn ze daar volledig in geslaagd.

Zoni Weisz.
Heleen Schönfeld
17-09-18 13:18:14
Vanmiddag heb ik met mijn tante de tentoonstelling bezocht Sinti en Roma door de eeuwen heen in Nederland in de Sint Catharinakerk in Eindhoven. Opening door wethouder mevrouw List en een indrukwekkende lezing door Peter Jorna en mevrouw Steinbach. De muzikale omlijsting door Zigeunerorkest Brandt gaf het geheel een extra emotioneel teintje. Wat een fijn en goed orkest! Indrukwekkend waren eveneens de beelden en de woorden die met het negatieve uit de Sinti en Roma geschiedenis te maken hadden en vooral ook het mooie en het fijne wat bij deze cultuur hoort, te zien en te lezen op de borden. Een mooie cultuur van mensen die weten te overleven en waarvan het mooie en het goede van deze cultuur onderbelicht zijn vanuit onwetendheden en gebrek aan kennis. De tentoonstelling is te bezichtigen tot 30 september.
Antonia Willemsen
16-09-18 11:50:04
De tentoonstelling geeft de nodige informatie om de Sinti en Roma beter te leren kennen. Dank aan Beike Steinbach en Peter Jorna voor hun enthousiaste en overtuigende inzet. Ik hoop dat de tentoonstelling nog op veel plaatsen zal mogen staan. In Eindhoven is het een groot succes.
Tonen: 5  10   20